เซ็กซ์จำเจอยู่หรือไม่ ลองให้ ดิลโด้ ช่วยซิจ๊ะ

เซ็กซ์จำเจ

ความต้องการเซ็กซ์ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคู่ หากชีวิตคู่เราเเละเขามีความต้องการที่ตรงกัน หรือมีรสนิยมที่ตรงกัน ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าคนสองคนมีความต้องการที่ไม่เท่ากันหล่ะ

         ปัญหาเรื่องเซ็กซ์ จากเรื่องเล็กๆ อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ได้เช่นกัน มาลองดูกันนะคะว่า ปัญหาในชีวิตคู่ ที่มาสาเหตุจากเซ็กซ์ ดิลโด้ จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกันนะ

เซ็กซ์ที่จำเจ เซ็กซ์ที่จืดชืด

อาการเซ็กซ์จำเจ เซ็กซ์ที่จืดชืด เป็นอาการในชีวิตคู่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ในคู่ที่คบกันมานานๆ และไม่ได้มีการพัฒนาหรือลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีเซ็กซ์ดู ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดทัศนะคติที่ไม่ดีกับการมีเซ็กซ์ได้ จากปัญหาเล็กๆ กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ ที่ไม่เข้าใจกัน

ดิลโด้ช่วยคุณได้

การเลือกใช้ ดิลโด้ ช่วยได้อย่างไร เราสามารถ เลือกใช้ดิลโด้ ในการเปลี่ยนท่าทางจากเดิม อาจมีท่าเดียวกันตลอด ที่นี้การใช้ ดิลโด้ เข้ามาช่วย เปลี่ยนบรรยากาศ หรือเปลี่ยนฟิลลิ่งความรู้สึกในการมีเซ็กซ์ โดยหลังจากคู่รักเลือกที่จะใช้ ดิลโด้ เข้ามาร่วมระหว่างการมีเซ็กซ์

          ผลก็คือ คู่รักเกิดความตื่นเต้น จากการใช้ ดิลโด้ระหว่างประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ เกิดความตื่นเต้น และส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงอาจถึงจุดสุดยอดได้มากกว่าปกติอีกด้วยค่ะ 

          อย่าลืมนะคะ ดิลโด้ จะช่วยมาแก้ปัญหาชีวิตคู่ เฉพาะเรื่องที่อยู่บนเตียงได้ แต่อาจไม่สามารถแก้ไปัญหาชีวิตคู่ ที่เกิดจากด้านอื่นๆ ได้ ดังนั้ต้องคุยกันควรจะมีการพูดคุยกันและเปิดใจถึงปัญหา ก่อนที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ และใช้ดิลโด้ เป็นตัวช่วยสมานความสัมพันธ์ ก็ได้อีกทางหนึ่งค่ะ

 

ดิลโด้.com