ดิลโด้ คืออะไร ประโยชน์และความหมายที่แท้จริงของดิลโด้

โลกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว คำจำกัดความที่ว่า เรื่องเซ็กซ์ เป็นเรื่องน่าอับอาย เรื่องการช่วยตัวเองเป็นเรื่องน่าอดสู เป็นคำจำกัดความที่เป็นเรื่องที่เราถูกตีกรอบกันมา ตั้งแต่สมัยก่อน ด้วยปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรม เริ่มมีการเปิดกว้างในเรื่องอิสระเสรีทางเพศ การมีสิทธิ และยิ่งยุคสมัยใหม่ หรือ New Normal การช่วยตัวเองอาจสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุค New Normal มากกว่าการหาคู่นอนเสียอีกในช่วงนี้ค่ะ นอกจากจะปลอดภัย ยังสบายใจอีกด้วย